نسخۀ صوتی: دو کتاب‌باز به هم دل بستند، اما زن رازی شرم‌آور داشت

طی شش سالِ پس از بیست سالگی، آدم دیگری شدم که خودم هم نمی‌شناختم.

کارلا. دروس..

بازداشتگاه صورتی

آدام آلتر

ترجمه هوشمند دهقات

محکم بایست

سوِند برینکمن

ترجمه عرفانه محبی جهرمی

وسعت یا عمق

دیوید اپتیس

ترجمه عرفانه محبی جهرمی

پادکست نسخۀ صوتی: دو کتاب‌باز به هم دل بستند، اما زن رازی شرم‌آور داشت

نسخۀ صوتی: دو کتاب‌باز به هم دل بستند، اما زن رازی شرم‌آور داشت

حرف‌زدن مداوم با خودمان ممکن است به چرخه‌ای تبدیل شود که حالمان را بد و بدتر کند

پادکست نسخۀ صوتی: واقعیت نظر افراد را تغییر نمی‌دهد

نسخۀ صوتی: واقعیت نظر افراد را تغییر نمی‌دهد

حرف‌زدن مداوم با خودمان ممکن است به چرخه‌ای تبدیل شود که حالمان را بد و بدتر کند

پادکست نسخۀ صوتی: مخترعِ لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت

نسخۀ صوتی: مخترعِ لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت

حرف‌زدن مداوم با خودمان ممکن است به چرخه‌ای تبدیل شود که حالمان را بد و بدتر کند

نسخۀ صوتی: دو کتاب‌باز به هم دل بستند، اما زن رازی شرم‌آور داشت

نسخۀ صوتی: واقعیت نظر افراد را تغییر نمی‌دهد

نسخۀ صوتی: مخترعِ لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت

در این شماره:

خیلی از ما ممکن است در دوره‌هایی از زندگی‌مان تحت تأثیر جو زمانه یا دوستان و اطرافیانمان به چیزهای عجیب و غریب معتقد شویم. معمولاً در گذر زمان آن فکرها از سرمان می‌افتد و کشیده می‌شود خیلی از ما ممکن است در دوره‌هایی از زندگی‌مان تحت تأثیر جو زمانه یا دوستان و اطرافیانمان به چیزهای عجیب و غریب معتقد شویم.

14 مطلب اختصاصی ویژه نسخه چاپی

خیلی از ما ممکن است در دوره‌هایی از زندگی‌مان تحت تأثیر جو زمانه یا دوستان و اطرافیانمان به چیزهای عجیب و غریب معتقد شویم. معمولاً در گذر زمان آن فکرها از سرمان می‌افتد و کشیده می‌شود خیلی از ما ممکن است در دوره‌هایی از زندگی‌مان تحت تأثیر جو زمانه یا دوستان و اطرافیانمان به چیزهای عجیب و غریب معتقد شویم.